ANNONSØRINNHOLD FOR SGI COMPLIANCE AS:

Salgssjef i SGI Compliance Håkon Mathisen (t.v.) og Timothy Maclean, teknisk sjef på Soria Moria.

Viktigheten av god legionellakontroll på hoteller

Legionellakontroll er svært viktig på hoteller med sine store vannfordelingsnett og mange dusjer. En serviceavtale med SGI Compliance gir trygghet og kontroll.

Publisert Sist oppdatert

Med sine store vannfordelingsnett og mange dusjer er hoteller spesielt utsatt for oppblomstring av legionellabakterier.Det er derfor viktig med gode forebyggende rutiner satt i system og forankret i en grundig risikovurdering av bygget, i henhold til gjeldene forskrifter og myndighetskrav.

Hva er legionella?

Legionella er en bakterie som finnes naturlig i alt ferskvann i naturen. Den trives spesielt godt i rørsystemer med lunkent vann der den kan formere seg slik at det forekommer en oppblomstring. Hvis man puster inn ørsmå, svevende vanndråper, såkalte aerosoler, med denne bakterien slik at den kommer ned i lungene kan den forårsake to ulike sykdommer som går under fellesbetegnelsen legionellose. Dette kan føre til alvorlig sykdom, spesielt hos sårbare grupper med nedsatt immunforsvar.

LES MER om legionella - forebygging og behandling

Serviceleder Andreas Stensrud (t.h.) fra SGI sammen med teknisk sjef Timothy Maclean fra Soria Moria på hotellets tekniske rom med varmtvannsberedere.

Et godt samarbeid

Soria Moria Hotell på toppen av Holmenkollen har i mange år hatt serviceavtale med SGI Compliance om legionellakontroll. Timothy Maclean er teknisk sjef på hotellet og forteller at de er svært fornøyde med serviceavtalen og samarbeidet de har med SGI Compliance. Etter at de inngikk samarbeidet har hotellet hatt god kontroll og ingen oppblomstring av legionellabakterier. 

– På et hotell som vårt med mange gjester er det utrolig viktig med trygt, godt og rent vann, understreker han.

God legionellakontroll krever riktige og effektive tiltak

Håkon Mathisen, salgssjef SGI Compliance

Salgssjef i SGI Compliance Håkon Mathisen, forteller at serviceavtalen med Soria Moria begynte med en grundig kartlegging av hotellets bygninger og rørsystem. Etter en faglig risikovurdering ble det deretter laget en instruks med driftsoppgaver fordelt mellom de ansatte på hotellet og SGI Compliance. Den forteller helt konkret fordelt hva SGI Compliance gjør når de kommer på sine besøk, og hva Soria Moria skal gjøre i mellomtiden.

– God legionellakontroll krever riktige og effektive tiltak, forteller Håkon Mathisen.

Han sier at mange som drifter hoteller kjenner godt til hva legionella er, og gjør tiltak mot det. Men disse tiltakene er sjelden satt i system, og heller ikke forankret i en gjennomarbeidet risikovurdering av bygget. Da vet man ikke om tiltakene man gjør er gode, eller om intervallet er riktig.

– Alt dette får man svar på gjennom en risikovurdering fra oss. Da vet du at tiltakene du gjør er riktige og mest effektive mot legionella i ditt bygg, forklarer Håkon.

Hva baserer en risikovurdering seg på?

SGI Compliance sitt program for legionellakontroll er basert på Folkehelseinstituttets Legionellaveileder, som gir retningslinjer for arbeidet med å forebygge og kontrollere vekst og spredning av legionella i vannholdige innretninger. Det er lovpålagt å ha en risikovurdering, da den sier noe om hvilke driftsoppgaver som må gjøres i det spesifikke bygget eller hotellet. Ettersom en serviceavtale gjerne løper over flere år, vil SGI Compliance gjøre nødvendige justeringer av risikovurderingen underveis.

Kontinuerlig legionellakontroll

På Soria Moria Hotell har SGI Compliance installert SGI Oxi-Tec doseringsanlegg for kontinuerlig vannbehandling. Et kontinuerlig vannbehandlingssystem fra SGI Compliance virker både desinfiserende og rengjørende, dreper bakterier og bryter ned biofilm og belegg. Dette sikrer god kontroll på legionellabakterien og i tillegg god drikkevannskvalitet til hotellets gjester og ansatte.

Serviceleder (SGI) Andreas Stensrud sammen med teknisk sjef Timothy Maclean fra Soria Moria, hvor de står foran SGI Oxi-Tec doseringsanlegg.

– For oss på Soria Moria er det veldig enkelt, forteller teknisk sjef Maclean. 

– Det kontinuerlige doseringssystemet gir oss en digital avlesning med fargekoder som forteller oss hvordan driften på doseringsanlegget er til enhver tid. Dosering av kjemi skjer automatisk og baseres på reelt vannforbruk.

Før måtte vi ta masse vannprøver, men det tar SGI Compliance seg av nå. Vi slipper unna veldig mye internkontroll, som vi hadde ansvar for tidligere.

Timothy Maclean, teknisk sjef, Soria Moria.

– Det er egentlig veldig lite vi trenger å gjøre. Før måtte vi ta masse vannprøver, men det tar SGI Compliance seg av nå. Vi slipper unna veldig mye internkontroll, som vi hadde ansvar for tidligere, forklarer Maclean.

SGI Compliance besøker vanligvis hotellet to ganger i året, og er til enhver tid oppdatert på lovkravet, Legionellaveilederen, og leverer tjenesten slik at de driftsansvarlige og ledelsen på hotellet kan være trygge på at legionellakontrollen gjennomføres i henhold til myndighetskrav og gjeldende regler, kun med en liten egeninnsats.

Ønsker du å vite mer om legionellakontroll på hoteller? Les mer på https://sgicompliance.no/tjenester/legionella/

Powered by Labrador CMS